Жаңа реттегіш құралдарды енгізу және реттеуді қатаңдату кезіндегі реттеушілік әсерді талдаудың талдамалық нысаны

Реттегіш құралдардың
реттеушілік әсерін талдауды
жүргізу және пайдалану
қағидаларына
1-қосымша

нысан

Бурабай аудандық мәслихаты шешімінің жобасы шеңберінде «Бурабай ауданы ауылдық округтерінің және Наурызбай батыр ауылының 2019-2020 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарын бекіту туралы»

Құжат жобасын әзірлеуші: Бурабай ауданының ауылшаруашылық бөлімі

1-ҚАДАМ: Реттеу проблемалары мен мақсаттарын айқындау
1. Проблеманы және проблеманың болу себептерін айқындау (3 сөйлемнен аспайтын, еркін нысанда жазылған мәтін, нысаналы топта және себеп-салдарлық байланысты көрсету қажет) «Бурабай ауданы ауылдық округтерінің және Наурызбай батыр ауылының 2019-2020 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарын бекіту туралы»Бурабай ауданында жайылымдарды басқару және оларды пайдалану бойынша бекітілген жоспардың болмауы проблема болып табылады, осылайша жайылымдық жерлердің тозуы қаупі туындайды· проблеманың болу себебі: елді мекендерде белгілейтін бағыттар бағу және жүріп-тұру ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін жайылымдық жерлерді маусымдық пайдаланудың болмауыМақсатты топ:-заңды тұлға- жеке тұлға
2. Проблеманың болу фактісін дәлелдейтін деректер бар (цифрлық өлшемде ) ма? Жоқ.Қазіргі уақытта Бурабай ауданының елді мекендерінде жайылым алқаптарының тозған көлемі туралы деректер жоқ
Бурабай ауданында жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды қабылдау жайылымдарды маусымдық пайдалануды реттеуге және тозудың салдарын болдырмауға мүмкіндік береді
3. Реттеудің енгізілетін мақсаты қандай? 1. Бурабай ауданында жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту2. Жеке және Заңды тұлғалардың жайылымдық алқаптарды ұтымды пайдалану және пайдаланбау саласындағы реттеу

2-ҚАДАМ: Баламалар

Қарауға жоспарланатын баламаларды айқындау (бар нұсқаларды және сіз қарайтын және талдайтын баламалы тәсілдерді белгілеңіз-кемінде 3 баламалы тәсілді таңдау қажет, біріктіруге болады. Баламаларды айқындау үшін төменде ұсынылғанықтимал нұсқалар тізімін пайдалаңыз.) Қолданыстағы реттеу (ағымдағы ахуал, яғни реттеудің өзгермейтіндігі) Ақпараттық науқан

3.Салықтардың, субсидиялардың өзгеруі, мемлекеттік сатып алу, квоталарымен сауда жасау, басқа нарықтық тетіктер

Жауапкершілікті міндетті сақтандыру Міндетті таңбалау Міндетті есептілік Декларациялау, хабарландыру Қызмет қағидалары және олардың орындалуын тексеру (рұқсат беру құжаттарынсыз) Рұқсат беру құралдары Тыйым салулар Мемлекеттік бақылау және қадағалау салаларын енгізу Міндетті өзін-өзі реттеуді (бұдан әрі-ӨӨР) енгізу (аталғанбаламаны таңдаған кезде 1а- нысанын толтыру қажет) Басқасы (талдамалық нысанды әзірлеушінің таңдауымен)

2. Жоспарланатын баламалардың сипаттамасы реттеушілік нақтылықты көрсете отырып, еркін нысанда барлық таңдаоған баламалар сипатталады (жоғарыдағы тізім боынша) 1-баламаЖайылымдық жерлердің азып-тозу процестері
2-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымды пайдалану, азыққа қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік реттеуді енгізу
3-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымды пайдалану бойынша мемлекеттік бақылау

3-ҚАДАМ: Баламалардың әсерін анықтау

3.1. Экономикалық жүйеге әсер ету

Экономикалық жүйенің мынадай элементтерін ескере отырып, жалпы экономикалық жүйеге әсер етуі кезінде әр баламаның пайдасы мен шығысыларын еркін нысанда сипаттаңыз:

Тауарларды, көрсетілетін қызметтердің, капитал мен жұмыс күшінің еркін ауысуына, сондай-ақ халықаралық сауда мен халықаралық сауда мен халықаралық инвестициялық ағындарға әсері. Экономикалық өсудің жалпы салдарлары. Жұмыспен қамтуға, жұмыс орындарына әсері. Экономика салаларына және басқаға жанама әсері.

Еркін нысанда болжамды реттеудің салдарларын болжамдау қажет

  Пайдалар Шығасылар
1-баламаЖайылымдық жерлердің азып-тозу процестері Экономикалық өсу мен жұмыспен қамтуға әсер етудің жалпы салдары, жұмыс орындары болжанбайды Жайылымдық алқаптардың тозған алаңын қалпына келтіруге арналған шығыстар
2-баламаМемлекеттік реттеуді енгізу Ұзақ уақыт бойы шөптің құнды құрамын сақтау, малдардың ең көп санын жайылымдық азықпен қамтамасыз ету және мал шаруашылығы өнімдерінің жоғары сапасын алу

Жайылымдарды пайдалану маусымдылығы және ауыл шаруашылығы жануарларының қозғалу бағыты саласында даулы жағдайлардың пайда болуы.Экономикалық өсу мен жұмыспен қамтуға әсер етудің жалпы салдары, жұмыс орындары болжанбайды
3-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымсыз және пайдаланбау жөніндегі мемлекеттік бақылау айыппұл санкцияларыЖер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем ставкасының 10 еселенген мөлшері немесе бірыңғай жер салығынан, одан әрі алып тастаумен

Экономикалық өсу мен жұмыспен қамтуға әсер етудің жалпы салдары, жұмыс орындары болжанбайды

3.2. Бизнеске әсер ету

Міндетті түрде мыналарды есепке ала отырып, әр баламаның бизнеске әсер етуі кезінде пайдасы мен шығасыларын еркін нысанда сипаттаңыз:

Кәсіпорындардың өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне, оның ішінде инновациялар мен дамуына ықпалы (өзін-өзі реттуді енгізу кезінде бизнеске кіруде ықтимал қиындықтарды бағалау қажет) Кәсіпорындардың кірістілігі мен тұрақтылығына ықпалы. Кәсіпорын мөлшеріне байланысты шығасылардың салыстырмалы ықпалы (шығасылардың салыстырмалы ықпалы ірі кәсіпорындарға қарағанда шағын кәсіпорындар үшін жоғары болып табыла ма?) Басқалар.

1б-нысанға сәйкес бизнеске арналған шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз

  Пайдалар Шығыстар
1-баламаЖайылымдық жерлердің азып-тозу процестері жоқ жоқ

1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар Х Х
2-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымды пайдалану, азыққа қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік реттеуді енгізу жоқ жоқ

1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар Х Х
3-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымсыз және пайдаланбау жөніндегі мемлекеттік бақылау жоқ жемқорлық тәуекелдері
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар Х Х

3.3. Мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер ету

Міндетті түрде мыналарды есепке ала отырып, еркін нысанды әр баламаның мемлекеттік билік органдарына және жалпы қоғамға әсер ету кезінде пайдасы мен шығасыларын сипаттаңыз

Халық денсаулығы мен қауіпсіздігіне экономикалықты қоса алғанда ықпалы Экономикалықты қоса алғанда, қылмысқа ықпалын Ықтимал сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін Экологияға ықпалын Тұтынушылық таңдаудың өзгерруін Бөлшек сауда бағаларынның өзгеруін Тұтынушылардың хабардар болуына және оларды қорғауға ықпалын Басқалар

1в-нысанға сәйкес реттеуді әкімшілендіруге арналған шығасыларды жеке монеталандырыңыз және есептеңіз

  Пайдалар Шығыстар
1-баламаЖайылымдық жерлердің азып-тозу процестері жоқ

Ауыл шаруашылығы малдарын ретсіз жаю шөп өнімділігінің төмендеуіне және жайылымдық жерлердің азып-тозуына әкеледі
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар Х Х

2-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымды пайдалану, азыққа қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік реттеуді енгізу жоқ

жоқ

1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар Х

Х

3-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымсыз және пайдаланбау жөніндегі мемлекеттік бақылау
жоқ

Тексеру жүргізуге байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері болуы мүмкін
1б-нысан бойынша бизнеске арналған шығасылар Х

Х

4-ҚАДАМ: Неғұрлым оңтайлы реттеушілік баламаны таңдау

Реттеу нәтижелілігін бағалаудың 5-балдық жүйесінің балдарын айқындау

5- қойылған міндет толық шешіледі (проблема бұдан әрі жойылады)

4-қойылған міндет толықтай шешіледі (проблеманың барлық маңызды бөліктері жойылады)

3- қойылған міндет ішінара шешіледі (проблема айтарлықтай азаяды , проблеманың ең сындарлы аспектілері жойылады)

2- қойылған міндет кейбір аспектілерде шешіледі (кейбір маңызды және сындарлы аспектілер қалады)

1- қойылған міндет шешілмейді (проблема қалады)

Нәтижелілігі бойынша рейтинг (проблеманы шешуде міндеттерге қол жеткізу) Нәтижелілік баллы (5-балдық жүйе) Тиісті балдың берілуін түсіндіру
1-баламаЖайылымдық жерлердің азып-тозу процестері 3 Жайылымдарды маусымдық пайдалану тозу процестерін баяулатуға мүмкіндік береді, бірақ оларды тоқтатпайды, тозуды болдырмау үшін жүйелі күтім қажет
2-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымды пайдалану, азыққа қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік реттеуді енгізу 4 Жайылымдарды басқару және оларды елді мекендерде пайдалану жөніндегі ұзақ мерзімді жоспарлар әзірленетін болады
3-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымсыз және пайдаланбау жөніндегі мемлекеттік бақылау 3 Жайылымдық жерлерді алудың ұзақ процесі

 

Бизнес субъектісіне жүктемеге байланысты тиімділік бойынша рейтинг Пайдалар (қорытынды) Шығыстар (қорытынды)
1-баламаЖайылымдық жерлердің азып-тозу процестері жоқ экологияға әсері
2-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымды пайдалану, азыққа қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік реттеуді енгізу Ұзақ уақыт бойы шөптің құнды құрамын сақтау, малдардың ең көп санын жайылымдық азықпен қамтамасыз ету және мал шаруашылығы өнімдерінің жоғары сапасын алу


жоқ
3-баламаЖайылымдық жерлерді ұтымсыз және пайдаланбау жөніндегі мемлекеттік бақылау Жайылымдық алқаптарды алып қою (ҚР "Жайылымдар туралы" Заңының 14 бабы 3 тармақшасына сәйкес), мал шаруашылығын дамыту үшін жеке және заңды тұлғаларға жер конкурсын өткізу, белгіленген жүктеме нормаларына сәйкес мемлекет бюджетіне салықтардың түсуі жайылымдарды ұтымсыз және пайдаланбаған жағдайда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері болуы мүмкін

Ықтимал тәуекелдерді және іске асырылу тетігін айқындай отырып, үздік баламаны таңдау (алдындағы екі кестенің деректерін салыстыру негізінде жүргізіледі)

Рейтинг Ықтимал тәуекелдер мен күтпеген салдарлар Ұсынылатын реттеуді іске асыру тетігі (әзірленіп жатқан жоба шеңберінде көзделген іске асыру тетіктері сипатталады)
ұсынылатын 2-балама жайылымдарды геоботаникалық зертеуден ұзақ кезеңге арналған жоспарын әзірлемеген мәліметтердің өзектілігі 1. Мерзімдерімен кезеңдерін енгізу:Ақмола облысы Әділет департаменте қолданысқа енгізіліп тіркелгеннең кейін. 2019-2020 жылдарға арналған Бурабай ауданының Красный Кордон, Қызылағаш, Мәдениет, Наурызбай батыр ауылдарындағы жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту туралы2. Қойылған индикаторларға қол жеткізуді реттеуді енгізуге және бағалауды жүзеге асыруға жауапты уәкілетті орган:(облыстық маңызы бар қала) аудандық бюджттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы орган, ауыл шаруашылығы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын Бурабай ауданының ауыл шаруашылық бөлімі

5-ҚАДАМ: Бағалау индикаторы

1. Толық мониторингілеу үшін индикаторларды және ақпаратты жинау мен талдау жүйесіне ұсынылатын өзгерістерді айқындаңыз (ықтимал индикаторлар және олардың өлшенуі үшін не істеу қажет) және олардың негізінде мәлімделген индикаторға қол жеткізуді бағалау жүзеге асырылатын ақпарат көздерін көрсетіңіз Өлшенетін индекаторлар жоқДеректер жоқ  
2. Ұсынылатын индикаторларды өлшеу кезеңділігі (кемінде 3 жыл, 5 жылдан аспайды, ӨӨР енгізу кезінде -3 жыл) Анықтау мүмкін емес, себебі базалық деректер жоқ  
3. Реттеуді енгізгеннен кейін «Проблеманың болу фактісін дәлелдейтін және оның ауқымын көрсететін деректер» деген 1-қадамның 2- тармағында көрсетілген, проблема ауқымының ықтимал өзгерістерін көрсетететін деректердің жоспарлы өзгеруі (сипаттамада жоспарланатын өзгерістердің уақыт шектеулерін көрсетіңіз) Жоқ  

*-1 балды беру нұсқа дұрыс таңдалмағанын және оны мүлдем қарап керегі жоқ екенін білдіреді

Қолы ___________ күні «__15__» 2018_ ж.

1б-нысан Бизнеске арналған шығасыларды есептеу (монеталандыру)

Баламаны пайдалану қандай реттегіш іс-қимылды болжайды?


1-Балама: Жайылымдық жерлердің азып-төзу процестері
Иә Жоқ
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар, өзге қажетті әкімшілік емес шығасылар

Жоқ
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі

Жоқ
Мемлекетке мерзімді есептілік (немесе есептілікті ұлғайту)

Жоқ
Мамандандырылған мемлекеттік тексерулер субъектісі болу (немесе қазіргі тексерулер мен санкциялар режимін қатаңдату)

Жоқ
Мемлекеттік органдардан анықтамалар мен рұқсаттар алу

Жоқ
Өзге (айқындау)

Жоқ

Реттеу субъектісінің бір орташа статистикалық кәсіпорнына арналған шығасыларды есептеу

1-кесте Бір реттік инвестициялар Техникалық қызмет көрсетуге, ұстауға арналған шығыстары (бір жылда) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0  
2-кесте Сараптама мен қорытындыға арналған шығыстар Үшінші тұлғалардың мерзімді қызмет көрсетуі (бір жылына) Жиыны
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

3-кесте Мемлекеттік баждар Бір жылдағы жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Мемлекетке мерзімді есептілік 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

4-кесте Тексерушілермен жұмысқа жұмсалған жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Ықтимал айыппұл санкциялары (айыппұл бағасы оның салыну ықтималдылығына көбейтіледі) Жиыны
Мемлекеттік тексерулер (баламасы бойынша мамандандырылған) 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

5-кесте Мемлекеттік баждар құжаттар үшін, басқада тікелей төлемдер Оларды алуға бір жылдағы жұмсалған жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Рұқсаттарды, өзге мемлекеттік құжаттарды алу 0 0

5 жылдағы шығыстар 0 0 Х

1-5-кестелердің деректері ("Жиыны" деген бағандағы 5 жылдағы шығыстар) қосылады___теңге

Осы шама бұл баламаның субъектілері болып табылатын кәсіпорындар санына (кәсіпкерлік субъектілеріне) көбейтіледі _________теңге

1б-нысан Бизнеске арналған шығасыларды есептеу (монеталандыру)

Баламаны пайдалану қандай реттегіш іс-қимылды болжайды?


2-Балама : Жайылымдық жерлерді ұтымды пайдалану, азыққа қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік реттеуді енгізу
Иә Жоқ
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар, өзге қажетті әкімшілік емес шығасылар

Жоқ
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі

Жоқ
Мемлекетке мерзімді есептілік (немесе есептілікті ұлғайту)

Жоқ
Мамандандырылған мемлекеттік тексерулер субъектісі болу (немесе қазіргі тексерулер мен санкциялар режимін қатаңдату)

Жоқ
Мемлекеттік органдардан анықтамалар мен рұқсаттар алу

Жоқ
Өзге (айқындау)

Жоқ

Реттеу субъектісінің бір орташа статистикалық кәсіпорнына арналған шығасыларды есептеу

1-кесте Бір реттік инвестициялар Техникалық қызмет көрсетуге, ұстауға арналған шығыстары (бір жылда) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0  
2-кесте Сараптама мен қорытындыға арналған шығыстар Үшінші тұлғалардың мерзімді қызмет көрсетуі (бір жылына) Жиыны
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

3-кесте Мемлекеттік баждар Бір жылдағы жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Мемлекетке мерзімді есептілік 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

4-кесте Тексерушілермен жұмысқа жұмсалған жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Ықтимал айыппұл санкциялары (айыппұл бағасы оның салыну ықтималдылығына көбейтіледі) Жиыны
Мемлекеттік тексерулер (баламасы бойынша мамандандырылған) 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

5-кесте Мемлекеттік баждар құжаттар үшін, басқада тікелей төлемдер Оларды алуға бір жылдағы жұмсалған жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Рұқсаттарды, өзге мемлекеттік құжаттарды алу 0 0

5 жылдағы шығыстар 0 0 Х

1-5-кестелердің деректері ("Жиыны" деген бағандағы 5 жылдағы шығыстар) қосылады___теңге

Осы шама бұл баламаның субъектілері болып табылатын кәсіпорындар санына (кәсіпкерлік субъектілеріне) көбейтіледі _________теңге

1б-нысан Бизнеске арналған шығасыларды есептеу (монеталандыру)

Баламаны пайдалану қандай реттегіш іс-қимылды болжайды?


3- Балама : Жайылымдық жерлерді ұтымсыз және пайдаланбау жөніндегі мемлекеттік бақылау
Иә Жоқ
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар, өзге қажетті әкімшілік емес шығасылар

Жоқ
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі

Жоқ
Мемлекетке мерзімді есептілік (немесе есептілікті ұлғайту)

Жоқ
Мамандандырылған мемлекеттік тексерулер субъектісі болу (немесе қазіргі тексерулер мен санкциялар режимін қатаңдату) Иә

 
Мемлекеттік органдардан анықтамалар мен рұқсаттар алу

Жоқ
Өзге (айқындау)

Жоқ

Реттеу субъектісінің бір орташа статистикалық кәсіпорнына арналған шығасыларды есептеу

1-кесте Бір реттік инвестициялар Техникалық қызмет көрсетуге, ұстауға арналған шығыстары (бір жылда) Жиыны
Өндіріс құралдарына, үй-жайларды, зертханаларды өзгертуге, персоналды оқытуға инвестициялар 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0  
2-кесте Сараптама мен қорытындыға арналған шығыстар Үшінші тұлғалардың мерзімді қызмет көрсетуі (бір жылына) Жиыны
Тәуелсіз сараптамалар, бағалау, қорытындылар жасау үшін үшінші тұлғаларды пайдалану қажеттігі 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

3-кесте Мемлекеттік баждар Бір жылдағы жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Мемлекетке мерзімді есептілік 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

4-кесте Тексерушілермен жұмысқа жұмсалған жұмыс уақыты шығындарының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Ықтимал айыппұл санкциялары (айыппұл бағасы оның салыну ықтималдылығына көбейтіледі) Жиыны
Мемлекеттік тексерулер (баламасы бойынша мамандандырылған) 0 0 Х
5 жылдағы шығыстар 0 0

5-кесте Мемлекеттік баждар құжаттар үшін, басқада тікелей төлемдер Оларды алуға бір жылдағы жұмсалған жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Рұқсаттарды, өзге мемлекеттік құжаттарды алу 0 0

5 жылдағы шығыстар 0 0 Х

1-5-кестелердің деректері ("Жиыны" деген бағандағы 5 жылдағы шығыстар) қосылады___теңге

Осы шама бұл баламаның субъектілері болып табылатын кәсіпорындар санына (кәсіпкерлік субъектілеріне) көбейтіледі _________теңге

1в-нысаны Мемлекеттік органдар үшін әкімшілік реттеуге жұмсалатын шығыстарды есептеу (монеталандыру)

1- Балама: Процессы деградации пастбищных угодий

Баламаны пайдалану қандай іс-қимылды болжайды?

Егер балама бірнеше мемлекеттік органның жұмысын болжаса, 1-кесте олардың әрқайсысы бойынша мемлекеттік органды көрсете отырып, жеке толтырылады

1-кесте Бір жылдағы жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Есептілікті алу және талдау Х Х
Тексеру жүргізу Х Х
Рұқсаттар беру Х Х
Өзге бақылау нысандары (айқындау) Х Х
5 жылдағы жиыны Х Х

Балама жаңа мемлекеттік орган не жұмыс істеп тұрған органның жаңа құрылымдық бөлімшесін құруды болжай ма Иә ____ Жоқ қажеттілігі жоқ

Иә болса – жаңа органның немесе құрылымдық бөлімшенің толық жоспарланатын жылдық бюджетін айқындаңыз ____ х5 = _____

1в-нысаны Мемлекеттік органдар үшін әкімшілік реттеуге жұмсалатын шығыстарды есептеу (монеталандыру)

2- Балама: Жайылымдық жерлерді ұтымды пайдалану, азыққа қажеттілікті тұрақты қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік реттеуді енгізу

Баламаны пайдалану қандай іс-қимылды болжайды?

Егер балама бірнеше мемлекеттік органның жұмысын болжаса, 1-кесте олардың әрқайсысы бойынша мемлекеттік органды көрсете отырып, жеке толтырылады

1-кесте Бір жылдағы жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Есептілікті алу және талдау Х Х
Тексеру жүргізу Х Х
Рұқсаттар беру Х Х
Өзге бақылау нысандары (айқындау) Х Х
5 жылдағы жиыны Х Х

Балама жаңа мемлекеттік орган не жұмыс істеп тұрған органның жаңа құрылымдық бөлімшесін құруды болжай ма Иә ____ Жоқ қажеттілігі жоқ

Иә болса – жаңа органның немесе құрылымдық бөлімшенің толық жоспарланатын жылдық бюджетін айқындаңыз ____ х5 = _____

1в-нысаны Мемлекеттік органдар үшін әкімшілік реттеуге жұмсалатын шығыстарды есептеу (монеталандыру)

3- Балама: Жайылымдық жерлерді ұтымсыз және пайдаланбау жөніндегі мемлекеттік бақылау

Баламаны пайдалану қандай іс-қимылды болжайды?

Егер балама бірнеше мемлекеттік органның жұмысын болжаса, 1-кесте олардың әрқайсысы бойынша мемлекеттік органды көрсете отырып, жеке толтырылады

1-кесте Бір жылдағы жұмыс уақыты шығынының бағасы (адам күндерді біліктілігі бойынша жалақыға көбейту) Жиыны
Есептілікті алу және талдау 6742 қызметкердің бір күндік жалақысы х 1 қызметкердің х 246 жұмыс күндері =жылына 1 658 532 теңге 1 658 532
Тексеру жүргізу Х Х
Рұқсаттар беру Х Х
Өзге бақылау нысандары (айқындау) Х  
5 жылдағы жиыны 1 658 532 тенге х 5 жыл 8 292 660

Балама жаңа мемлекеттік орган не жұмыс істеп тұрған органның жаңа құрылымдық бөлімшесін құруды болжай ма Иә ____ Жоқ қажеттілігі жоқ

Ия болса – жаңа органның немесе құрылымдық бөлімшенің толық жоспарланатын жылдық бюджетін айқындаңыз ____ х5 = _____

Мақалың шыққан күні: 13.06.2019 12:29Жаңартылған күні: 13.06.2019 12:29Қараулар: 2234

Сенім телефоны

ҚҰРМЕТТІ БУРАБАЙ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

Сіздердің мағлұматтарыңызға Бурабай ауданының жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметкерлерінің тарапынан заңсыз іс - әрекеттері туралы хабарлауға болатын сенім телефондарын жеткіземіз: 8 (716-36) 79-0-17.

«Заңды жер» Азаматтардың арыз-шағымдары үшін
«Үкімет азаматтар үшін» Мемлекеттік корпорациясындағы апта сайын азаматтарды  қабылдау жүргізу
желтоқсан, 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Әкімнің блогы

Әсет Азаматұлы Мұздыбаев

  

Сауалнама

Пошталық мекенжайы: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Абылайхан көш. 32, индекс: 021700
Мемлекеттiк қызметтердi көрсету мәселелерi бойынша 8 (716-36) 79-3-19 телефоны арқылы хабарласуға болады, Электрондық пошта: burabay_usl@akmo.kz
Элекртондық пошта адресi: burabay_kanz@aqmola.gov.kz
Телефон: 8 (716-36) 4-26-77