Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының2015 жылғы 6 қазандағы отырысында